ListaFirme.ro

Top companies from Romania 2020

Aflați aici dacă și pe ce locuri s-a clasificat firma dumneavoastră în topuri.

Locurile ocupate de compania dumneavoastră în topurile 2020 pot fi vizualizate/accesate pe site-ul  www.ListaFirme.ro și din profilul firmei proprii. Utilizatorii care au cont asociat cu o firmă pot opta să facă publice locurile în topul firmelor din România ocupate de aceasta.

Topurile ListaFirme 2020 se realizează după cifra de afaceri și profit, la nivel național, județ, localitate, domeniu de activitate și pe categorii de mărime a întreprinderilor astfel:

a) microîntreprinderi - au 1 până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b) întreprinderi mici - au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
c) întreprinderi mijlocii - au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
d) întreprinderi mari - au între 250 și 999 de salariați;
e) întreprinderi foarte mari - au 1000 sau mai mulți salariați.

Câteva topuri predefinite pe categorii de mărime pot fi accesate din pagina topuri de firme, pagină din care puteți realiza și alte sortări personalizate.

Observații:

 • întreprinderile fără angajați nu intră în calculul topurilor pe categorii de mărime;
 • domeniul de activitate considerat este  cel preponderent (cele mai mari venituri) și poate să fie diferit de domeniul activității principale declarate în actul constitutiv;

Nu se iau în considerare:

 • faptul că pentru a se încadra într-o categorie de mărime întreprinderea trebuie să îndeplinească doi ani consecutivi criteriile de încadrare în noua categorie;
 • întreprinderile care nu sunt în funcțiune sau sunt inactive la momentul realizării topului;
 • întreprinderile care nu au depus în termenul legal declarațiile de bilanț;
 • întreprinderile care au fuzionat sau s-au divizat;
Sunt incluse în top 2020 firmele aflate în funcțiune conform Registrului Comerțului și active conform ANAF, cu bilanț publicat până la data de 01-08-2020.

Nu sunt incluse în topuri întreprinderile din domeniul K INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI întrucât acestea au raportări de bilanț specifice și nu toate au definită cifra de afaceri.

Pentru evaluarea individuală a mărimii firmelor în funcție de cifra de afaceri, active totale și număr de angajați, similar cu împărțirea oficială pe categorii de mărime vom utiliza formula:

  [mărime]=[cifra afaceri]+A*[active totale]+B*[număr angajați]

unde A și B sunt coeficienți de echivalare determinați prin medierea pragurilor maxime din clasificarea oficială astfel: 

  A=(2+10+50)/(2+10+43)=1.127
  B=1.000.000*(2+10+50)/(9+49+249)=201954.4

Locurile ocupate în top 2020 vor fi prezentate în cadrul fiecărui profil de firmă (dacă este cazul).
Valoarea euro la încheierea exercițiului financiar: 1 Eur = 4.6597 Lei

Nu confundați delimitările legale de mărime cu delimitările în scop fiscal:
- microîntreprinderile cu firmele cărora li se aplică sistemul de impozitare pe microîntreprinderi și care sunt definite/delimitate după criterii specifice organelor fiscale (includ doar o parte mică din numărul real de microîntreprinderi);
- grupele de entități definite prin Ordinul MFP nr. 1802/2014 sau art. 47 din Codul Fiscal 2019 (care dau definiții în sens fiscal) cu grupele de mărime ale firmelor stabilite prin Legea nr. 346/2004 și recomandate de Comisia Europeană.